C/ Roger de Llúria, 8 Bajo - Terrassa

937850293

678378888

Campanes de cuina industrials a Barcelona

Extinció contra incendis a Barcelona, mitjançant campanes de cuina industrials

Campanes de cuina industrials a Barcelona

Les campanes de cuina industrial són un sistema d’extinció automàtic, amb activació mitjançant sprinklers per a campana de cuines industrials, que compleix amb el Codi Tècnic de l’Edificació en la Secció SI4.

L’equip consta d’un recipient inoxidable i una canonada canalitzadora, ambdues permanentment pressuritzades per poder donar una resposta instantània en cas de foc. El sistema, addicionalment, va equipat amb un manòmetre per verificar l’estat de pressurització del sistema.

Existeix la possibilitat, per a major control, de connectar el sistema a un pressòstat que, en cas de pèrdua de pressió per tret o per fugides enviaria un senyal elèctric al dispositiu o dispositius, als quals estigui connectat.

El sistema és autònom, sense necessitat de fluid elèctric per al seu funcionament, quedant activat les 24 hores del dia.

Els components del sistema són totalment innocus per a la presència humana i la seva contaminació mediambiental és nul·la, perquè utilitza matèries primeres som el nitrogen, aigua i escuma biodegradable amb Ph neutre.

VULL MÉS INFORMACIÓ