protecció contra incendis Barcelona

Campanes de cuines industrials a Barcelona

Extinció contra incendis a Barcelona, mitjançant campanes de cuina industrials.

Les campanes de cuina industrials són un sistema d'extinció automàtic, amb activació mitjançant sprinklers per campana de cuines industrials, que compleix amb el Codi Tècnic de l'Edificació a la Secció SI4.

L'equip consta d'un recipient inoxidable i una canonada canalitzadora, ambdues permanentment pressuritzades per poder donar una resposta instantània en cas de foc. El sistema, addicionalment, va equipat amb un manòmetre per verificar l'estat de pressurització del sistema.

Hi ha la possibilitat, per més control, de connectar el sistema a un pressòstat que, en cas de pèrdua de pressió per tret o per fugues, enviaria un senyal elèctric al dispositiu o dispositius, on estigui connectat.

El sistema és autònom, sense necessitat de fluid elèctric pel seu funcionament i quedant activat les 24 hores del dia.

Els components del sistema són totalment innocus en presència humana i la seva contaminació mediambiental és nul·la, per utilitzar-ho en matèries primeres, nitrogen, aigua i escuma biodegradable amb Ph neutre.

EXTINTORS TE-GO

C/ Roger de Llúria, 8 Bajo
08223 Terrassa - Barcelona
Terrassa 93 785 02 93
Manresa 93 872 73 32
937836798
infoextintorstego.com

NOTICIES